Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

איך לקבל סקירה מלאה אודות גדלי כל הקבצים והתיקיות של האתר?

במידה ואתם מעוניינים לדעת מהם גדלי כל הקבצים והתיקיות באתר שלכם, תוכלו להשתמש בפיצ'ר "שימוש בשטח דיסק". שימו לב כי אינכם מקבלים סקירה אודות גודל מסדי הנתונים ותיבות הדואר.

 

 

א. התחברו לניהול האחסון.

 

 

ב. תחת הדומיין הרצוי, לחצו על "יישומי Plesk" > "שימוש בשטח דיסק".

 

 

ג. לאחר שהמערכת תחשב את גדלי כל הקבצים, תוכלו לצפות בהם בצורה היררכית ונוחה.