איך לשנות את הלוגו האישי של הריסלר?

1. לחצו על "כלים וכלי עזר"

2. לחצו על "מיתוג Plesk"

3. בחרו את הלוגו שלכם מהמחשב ולחצו אישור

איך אפשר לעזור?

Didn't find any solution?

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!