הסכמים משפטיים

תנאי שימוש, מדיניות פרטיות, הסכם סודיות ועיבוד מידע, הצהרת נגישות.תנאי שימוש במערכת וואנגוס


תנאי שימוש אלו, ביחד עם מדיניות הפרטיות והסכם עיבוד המידע מכילים את ההסכם המשפטי הבלעדי בינך לבין וואנגוס בע"מ, ח.פ 516338357, מרח' הלוטם 3, נשר ("אנחנו") .ככל שאינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך חייב לעשות דבר, אך נאסר עלייך לעשות שימוש בשירותים.

תנאי השימוש מסדירים את הדרך בה אנו מוכרים ומעמידים לרשותך שירותים שונים, בין אם בעצמנו ובין אם על ידי צדדים שלישיים, הם קובעים את המדיניות לשימוש הולם במערכת, את תנאי ההרשמה ואת הדרך בה מבוצעים תשלומים והחזרי תשלום.

חלק מהשירותים שמסופקים תלויים בצדדים שלישיים, כגון חברות שמספקות לנו שירותים, שירותי תשתית וחיבור לרשת, ספקי האצה, חברות תוכנה חיצוניות וכדומה. לכן, גם במקרה של תקלה בשירות, אנו נספק אותו עם ערובה מוגבלת ואחריות מוגבלת, כפי שכתוב בתנאי שימוש אלו. תקרת האחריות בתנאי השימוש היא הסכום המקסימילי שנהא אחראים לו על פי חוק, והסכום המקסימלי שתקבל במקרה של הפרת תנאי השימוש או החוק מצדנו.

כמו כן, במהלך השירות עשוי להאסף מידע עלייך, בין אם על ידנו ובין אם על ידי צדדים שלישיים. אתה מסכים לאיסוף זה, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות.

השירות מיועד לעסקים ולא לבני אדם פרטיים. לכן, בהרשמה אתה מצהיר כי השימוש מיועד לעסקייך, לשימושך המסחרי ולא לשימוש אישי או משפחתי, ועל כן הוראות חוק הגנת הצרכן לא יחולו על התקשרותך עמנו.

מבוא ומי אנחנו

תנאי שימוש אלו הם ההסכם המחייב בינך לביננו. תנאי השימוש, ביחד עם מדיניות הפרטיות והסכם עיבוד המידע, הם ההסכמים היחידים בינך לביננו. תנאי השימוש האלו מכילים, באמצעות הפניה, גם את הסכמתך לתנאי השימוש של השירותים החיצוניים שאתה עשוי לרכוש באמצעות השירותים שלנו, לרבות שירות רכישת שמות מתחם (דומיינים) או אחסון, וכן שירותים אחרים.

אנחנו, וואנגוס בע"מ, חברה ישראלית מרח' הלוטם 3, נשר. אנחנו מספקים את השירות באמצעות קבלני משנה וחברות חיצוניות. השירותים שמסופקים יסופקו על בסיס מאמץ סביר, אך ללא כל התחייבות כי הם יעמדו בכל עת בזמינות מלאה, או כי תקלות יתוקנו, והכל כפי שמפורט בהסכם זה.

הרשמה לשירות

לצורך שימוש בחלק מהשירותים, אתה תדרש להרשם לשירות. הרשמה לשירות תדרוש לא רק הסכמה לתנאי שירות אלו, אלא הצהרה כי אתם עומדים בכללי הכשירות בהם וכן התחייבות לעמידה בהסכמים של הצדדים השלישיים שישורשרו באמצעות השירותים שתרכשו.

מי זכאי להרשם?

זכאי להרשם לשירות כל בגיר ישראלי או תאגיד, וזאת בתנאי כי הוא עושה שימוש בשירותים למטרות  עסקיו או מטרות אחרות שאינן אישיות, ביתיות או משפחתיות.

השימוש בשירות נאסר לכל מי שהוכרז פסול דין, נפתחו כנגדו כל הליכי כינוס, פירוק, או בצורה אחרת נמנעה יכולתו להתקשר משפטית בהסכמים.

כמו כן, השימוש בשירות נאסר לכל מי שחבר בהתאחדות בלתי מותרת, ארגוני טרור או ארגוני פשיעה.

באחריותך לפתוח חשבון משנה לכל משתמש אשר יפעל באישורך במערכת, ולספק לו את ההרשאות הרלוונטיות.

הפרטים שידרשו להרשמה

לצורך ההרשמה תדרש לספק פרטים, אשר ישמרו בהתאם למדיניות הפרטיות. פרטים אלו יכללו שם, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, שם העסק שלך, כתובתך ועוד.

הפרטים שתספק יאוחסנו וישמשו לצורך מתן השירות. עלייך לדאוג כי הפרטים שתספק לנו הם נכונים, מלאים ומדויקים. אתה תהיה אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה ממתן פרטים שגויים.

שימוש של צדדים שלישיים

השירות מיועד לשימושך האישי. אסור לך להרשם תוך התחזות לאחר, או לספק לאחרים את הפרטים שלך ולשתף סיסמאות.  ככל שתדרש לפתוח משתמשים נוספים למערכות הרלוונטיות ניתן לעשות זאת באמצעות הממשקים הרלוונטיים בשירות; קח בחשבון שעניין זה עשוי לגרור תשלום נוסף .

בכל מקרה בו תשתף את פרטי ההתחברות שלך עם צדדים שלישיים, הדבר עשוי להגביר את רמת הסיכון שלך, ולדרוש הגדלת אמצעי אבטחה. אנא קח זאת בחשבון.

מדיניות שימוש הולם

אנו דורשים כי כל שימוש בשירותים יהיה שימוש הולם (Acceptable Use), כלומר: שימוש ברמה סבירה, תוך שימוש במשאבים סבירים, למטרות סבירות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להרחיב ולשנות הגדרה זו בכל עת, אולם למען הסר ספק, אנחנו אוסרים על כל שימוש למטרות שאינן חוקיות, פוגעות בצדדים שלישיים או מפרות זכויות של צדדים שלישיים וכן פעולות אשר עשויות להחשב בסיכון גבוה. כמו כן, אנחנו אוסרים על שימוש בשירותים לצרכים שאינם ניהול אתרי אינטרנט שהם user-facing, כלומר לצורך אחסנת קבצים גדולים, ביצוע פעולות מחשוב או שימוש במשאבים שלא לצורך הפעלת אתר.

אנחנו יכולים לשים הגבלות על היקף השימוש והאחסון, כמות הביקורים היומיים באתר, כמות המשתמשים הרשומים באתר, משאבי המחשב שישמשו את האתר או כל הגבלה אחרת.

למען הסר ספק, אנחנו אוסרים כל שימוש בשירותים למטרות של הפעלת אתרי הזרמת מדיה (סטרימינג), אתרים למבוגרים, אתרי הימורים, אתרי הורדות, אתרים שמעודדים הפרת זכויות יוצרים או אתרים שמציגים תכנים שעשויים להיות מוגבלים על פי דין.

השירותים

אנו מספקים מספר שירותים, בין אם בעצמנו ובין אם באמצעות צד שלישי. בכל מקרה, בעת רכישה של כל שירות, הרי שמדיניות השימוש ההולם, הסכמי המשתמש ומדיניות הפרטיות של אותם השירותים עשויים לחול על השירות, ועליך לבדוק זאת בכל מקרה.

שירות אחסון ב-Google Cloud

אנחנו עשויים לאפשר לך לרכוש שירות אחסון שיתופי במערכת Google Cloud. האחסון יוגבל למפרט טכני ולמשאבים שאנו נגדיר מעת לעת בעמוד המוצר הרלוונטי, ואנו יכולים להגביל את השימושים. במצב כזה, משאבי האחסון ישותפו ביחד עם משתמשים אחרים של השירות, והשירות עשוי להיות מוגבל. שיתוף המשאבים אף עשוי להוות סיכון מבחינת אבטחה ולגרום לכך שבחלק מהמקרים ישותפו משאבים בין חשבונות, ובאחריותך לבחון כי המידע שתרצה לאחסן אינו נדרש לרמת אבטחה גבוהה יותר וכי חשיפתו לא תעמיד אותך בסיכון.

אנא קח בחשבון כי לא יהיה ניתן לנייד את השירות אלא באמצעות עבודה ידנית.

אנחנו לא בעלי השליטה בשרת ואין לנו את היכולת להבטיח כי זה יהיה זמין ב-100% מהזמן או לתקן את כל התקלות.

דואר אלקטרוני

אנו עשויים לאפשר לך להחזיק חשבונות דואר אלקטרוני אשר יהיו מוגבלים לקבלה או שליחה של מספר הודעות מסוימות או סוגי קבצים. התיבות ישמשו אותך למטרותיך ועל אחריותך בלבד.

בנוסף, אנו עשויים להגביל את מספר התיבות, היקף האחסון, היקף השימוש והכתובות שיתחברו וכן את סוגי ההודעות שישלחו.

אחסון בשרתים וירטואליים

אנחנו עשויים לאפשר לך לרכוש אחסון בשרת וירטואלי פרטי (VPS), כאשר אחסון זה משמעו מתן משאבים מוגברים יותר, אך אין כל גישה לוגית למערכות הניהול של השרת. האחסון יוגבל למפרט טכני ולמשאבים שאנו נגדיר מעת לעת בעמוד המוצר הרלוונטי, ואנו יכולים להגביל את השימושים.

השרת הוירטואלי יכול שיואחסן במדינות שונות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

אנא קח בחשבון כי לא יהיה ניתן לנייד את השירות אלא באמצעות עבודה ידנית.

אנחנו לא בעלי השליטה בשרת ואין לנו את היכולת להבטיח כי זה יהיה זמין ב-100% מהזמן או לתקן את כל התקלות.

רכישת שמות מתחם

אנחנו עשויים לאפשר לך לרכוש שמות מתחם, בין אם בישראל ובין אם בחו"ל. הרכישה תבוצע באמצעות צדדים שלישיים שהתקשרנו עמם לצורך מתן השירות והם יהיו האחראים למתן השירות. רכישת שמות מתחם עשויה להיות כפופה להסכמים נוספים ולהסכמה לבוררות במסגרת הליכי IL-DRP או UDRP של איגוד האינטרנט או WIPO. ברכישת שמות המתחם אתה מסכים לתנאי הרכישה הרלוונטיים ולאותו סעיף בוררות.

שירותים מותאמים אישית

אנחנו עשויים לספק לך שירותים מותאמים אישית, כגון העברת אחסון באתר קיים למערכות שלנו, או התקנת תוספים להאצה. במקרים כאלו, השירותים יבוצעו על ידנו או על ידי קבלני משנה שלנו, ובאמצעים סבירים. אולם, אנו נדרש למידע ולפרטי התחברות.

ככל שתעביר לנו פרטי התחברות לשירותי צד שלישי לצורך ביצוע השירותים, אתה מצהיר כי מותר לך לעשות כן, כי הפרטים שתעביר הם בבעלותך, וכי בביצוע השירותים על ידנו אין כל הפרת דין או זכות של צד שלישי. בכל מקרה בו תוגש כנגדנו תביעה, תלונה או דרישה על ידי צד שלישי בטענה כי לא היינו רשאים לבצע את השירותים או כי ביצוע השירותים הפר דין או זכות של צד שלישי, אתה תהא אחראי בלעדית ותשפה אותנו על כל הוצאה, נזק או תשלום שנשלם לאותו הצד.

אנו לא נהיה אחראים לטיב השירות או לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך שלא יועברו הפרטים המלאים או הנכונים על ידך.

תוספות, חריגות והרחבות

חלק מהחבילות שאנו מוכרים הן בעלות הגבלה של תעבורה, אחסון, כמות הודעות לשליחה בכל עת. אנו עשויים למכור חבילות הרחבה, וכן לחייב אותך בגין חריגה מהחבילות והכל בהתאם למחירונים שיפורטו באתר.

כלי בדיקה

אנו עשויים לאפשר לך גישה לכלי בדיקה הבודקים אתרי אינטרנט, הפקת דוחות על האתר, יצירת קישורים מקוצרים וכדומה. בעת שימוש בשירות אתה מתחייב להשתמש בכלים אך ורק עבור אתרים להם יש לך רשות לבצע את הבדיקות והקיצורים, ולא להשתמש בשירותים למטרות מסחריות או עסקיות. אתה מבין כי הבדיקות הן מוגבלות, מסופקות על בסיס מאמץ מירבי בלבד, ולא מדויקות. ייתכן כי נטמיע בבדיקות סימני מים לצורך זיהוי הבדיקה, ונאסר עלייך להסירו.

תוכן האתרים שתאחסן, מדיניות תוכן

כל התכנים שלנו שאנו נציג לך הם בבעלותנו המלאה או תחת רשיון מיוצריהן, וחל עליך איסור להשתמש בהם אלא במסגרת השירות. כל הזכויות שמורות לנו. כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו, אנו זקוקים להסכמתך כי כל תוכן שתפרסם באמצעות השירותים (כגון תוכן האתר) יהיה נגיש לנו ולמי שנדרש לכך לצורך אספקת השירות. לכן, אתה מסכים כי יהא מותר לנו להשתמש בתכנים שתפרסם לצרכי מתן השירות.

אתה מתחייבים להגיש באמצעות השירות רק תכנים חוקיים, שאתה בעלי מלוא הזכויות בהם ושלא פוגעים בזכויותיהם של צדדים שלישיים. אתה מודע לכך שבמקרה של הפרת סעיף נוכל להסיר כל תוכן או לסיים התקשרות עמך.

התוכן שלך

על ידי פרסום של תוכן טקסטואלי או חזותי באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, אתה מקבל את מדיניות התוכן שלנו המפורטת כאן. אתה מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות התוכן עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידינו והן על ידי האדם שזכויותיו נפגעו.

למטרת מדיניות זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) את תוכן אתרי האינטרנט שתעמיד באמצעות השירות; (2) קוד המקור שיועלה לאתרים; (3) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש על ידך בשירות; (4) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג' בתגובות או בכל תרומה אחרת שיצרתם; (5) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירותים ו(4) כל תרומה אחרת שנוצרה באמצעות השירותים על ידי גולש באתר.

רשיון בזכויות יוצרים

אתה הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, לצורך מתן השירות, אתה מקנה לנו רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן ולאפשר למשתמשים שלך לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג'.

תוכן פוגעני

אתה מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:

 • קניין רוחני . תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
 • פורנוגרפיה . תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.
 • דיבה . תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
 • ביטויים גזעניים . תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
 • מזימות . תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהו.

אחריות לתוכן

אתה מצהיר כי אתה הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה תפרסם באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד שלישי לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך.

מעבר לכך, אתה מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדכם, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים שפרסמת.

הסרת תכנים

אנחנו לא נהיה חייבים לסנן את התכנים או לנטר אותם, אולם תהיה לנו הזכות לעשות כן ולהסיר תכנים שלא נראים לנו כעומדים במדיניות התוכן הזו. במקרים חריגים, אנו נבקש ממך את רשותך לשנות את התכנים במקום להסיר אותם.

גילוי מידע

אנחנו עשויים לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויים לגלותו אם נדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתנו בתום לב נאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון שלנו, משתמשינו והציבור.

מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.

הודעה והסרה

אנחנו מעריכים את זכויותייכם ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן נציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהו, למיטב ידיעתך, מפר את זכויותייכם, שמכם הטוב או קניינכם הרוחני, אנא הגישו לנו תלונה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

אנחנו נבחן את תלונתך ונעביר אותה (אם ניתן) למשתמש שפרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו.

אם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן אותנו.

בתלונתך עליכם לצרך: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותיכם והוכחה כי אתם מחזיקים בזכויות אלה; (2) את כתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי אתם מאמינים שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

שיפוי

אתה מתחייב לשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

העברות בעלות

העברת בעלות פירושה העברת אתר אינטרנט (קבצי אתרים, מסדי נתונים, תיבות דואר, הגדרות DNS) לחשבון אחר אשר מבקש בכך. היחיד אשר מורשה להורות להעביר אתר מחשבונו לחשבון של מישהו אחר הוא בעל החשבון אשר אצלו מאוחסן האתר (מאוחסן פירושו כי הדומיין מפנה בעזרת רשומת A או CNAME או NAMESERVER לשרת של בעל החשבון).

לקוחות אשר יבקשו להעביר אתר המאוחסן בחשבון של לקוח אחר יענו בשלילה במידה ולא התקבלה הוראה מפורשת לכך מהלקוח אשר בחשבונו מאוחסן האתר. איננו רשאים להעביר אתר של לקוח אחד ללקוח אחר ללא אישורו של בעל החשבון אשר בו מאוחסן האתר.

הנכם מתחייבים ליצור קשר עם בעל החשבון בכל דרך אפשרית ולבקש להגיש לנו בקשה להעברת האתר לחשבונכם. במידה והדבר לא יתבצע, לא נעביר לבעלותכם את האתר.

תמיכה

שירותי התמיכה מסופקים באמצעות מספר ערוצים, ועשויים לכלול תמיכה בתשלום נוסף. תמיכה תסופק בשעות העבודה (10:00-12:00, 14:00-17:00, שעון ישראל, בימים א' עד ה') באמצעות צ'ט וכן באמצעות פתיחת קריאה באיזור האישי.

לקוחות אשר מנויים על שירותים מסוימים אף יקבלו גישה לתמיכה באמצעות מנהל תיק לקוח, בדואר אלקטרוני או טלפונית.

זמני המנעה לקריאות שירות יוגדרו בהתאם לדחיפות התקלה הדורשת תמיכה. ככל שיתברר כי התקלה נוצרה עקב מעשה או אשם שלך ולא שלנו, הרי שאנו עשויים אף לחייב אותך על שעות העבודה שנדרשו לצורך תיקון התקלה.

בכל מקרה, התמיכה שלנו תסופק אך ורק לנושאי השירותים שלנו, קרי אחסון, דואר אלקטרוני והשירותים שאנחנו סיפקנו לכם ולא קוד האתר שלכם, תוכן האתר או בעיות בתוכנות צד שלישי שהותקנו באתר.

בכל מקרה בו לא תשתף פעולה עם נציגינו, או בכל מקרה בו התנהלותך תהיה לא מקצועית ואדיבה כלפיהם, הרי שנוכל לסרב לספק את השירות ולסיים את ההתקשרות עמך או לסרב לספק שירות.

זמני תיקון תקלות וזמינות

אנו נעשה כמיטב יכולתנו כי השירותים יוותרו זמינים בכל עת, אולם תקלות עשויות להתרחש הן באשמתך והן עקב תקלות צד שלישי.

אנו לא מתחייבים כי האתר יהיה זמין 100% מהזמן.

אנו נפעל לתיקון כל תקלה על ידי פניה לגורם המתאים או על ידי תיקונה בעצמנו, והכל בהתאם ללוח התקלות הבא:

תקלה משביתה  תחשב תקלה שמונעת את השימוש שלך בשירות בצורה מוחלטת. אנו נחל לפעול לתיקון תקלה משביתה בתוך 4 שעות ממועד הדיווח, וזאת 24/7.

תקלה חשובה  תחשב תקלה אשר מונעת את השימוש שלך בחלק משמעותי מהשירות, כגון אי קבלת תשלומים או איסוף פרטים. אנו נחל לתיקון תקלה חשובה בתוך 6 שעות ממועד הדיווח, בשעות העסקים.

תקלה רגילה  תחשב כל תקלה אחרת, והטיפול בה יחל בתוך יום עסקים אחד ממועד הדיווח.

תוכניות שותפים

אנו עשויים להפעיל תוכנית שותפים, שמאפשרת לך לקבל עמלה עבור הפניית לקוחות חדשים אלינו. אנחנו עשויים לשנות את תעריפי תוכניות השותפים מעת לעת, וכן את יתר המאפיינים שלה. תוכנית השותפים מיועדת אך ורק לעסקים בעלי תעודת עוסק מורשה שיכולים לספק חשבוניות וקבלות בעבור השירות. ללא חשבונית מס לא תוכל לקבל את התשלום.

לצורך השתפות בתוכנית השותפים תדרש להרשם במערכת ולספק פרטים נוספים, ככל שידרשו.

קישור ייחודי

לאחר הרשמתך, תקבל קישור ייחודי. רק משתמש חדש אשר ירשם לראשונה אלינו בתקופה של 90 הימים לאחר הקשה על הקישור, באמצעות אותו דפדפן ובתנאי שלא מחק את העוגיות בדפדפן, יזכה אותך בעמלה עבור הרשמתו.  המשתמש שירשם יספר לזכותו של השותף האחרון שהפנה את המשתמש אלינו בטרם ביצוע ההרשמה לשירות, ולכן ייתכן מצב כי אדם יכנס באמצעות הקישור שלך אלינו, אך זה יבקר בשנית באמצעות שותף שונה ולא תקבל על כך עמלה במקרה זה.

נכון להיום העמלה משולמת עבור מוצרים מסוימים בלבד, ואנו יכולים לשנות הן את היקף העמלה והן את גובהה מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

ייחודיות

קוד ההפניה הוא ייחודי ואסור לך להשתמש בו כדי להשיג הנחות עבור עצמך או עבור לקוחותייך. כלומר אסור לך לשתף אחרים בהכנסות מתוכנית השותפים או לחלוק אותם.

משיכת היתרה

אנו מאפשרים משיכה של היתרה במקרים בהם היתרה עברה מספר מינימלי, ואחת לחודש. המשיכה תבוצע ידנית על ידי יצירת קשר עמנו, העברת חשבונית וביצוע העברה בנקאית.

תשלום

עבור השירותים אנו נגבה את התעריפים שיפורטו מעת לעת בעמוד המוצר הרלוונטי או השירות הרלוונטי וכן תעריפים בגין חריגה. אנו עשויים לשנות את התעריפים בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב ומראש, שתפורסם באתר ובאיזור האישי שלך.

החזרים וביטולים

השירות ניתן לעסקים בלבד, והוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 או התקנות ממנו אינן רלוונטיות לשירות זה. ככל שאתה "צרכן" על פי החוק, אנו לא מספקים את השירות עבורך. לכן, מדיניות הביטולים וההחזרות שלנו היא כדלקמן:

במקרה שתבחר לרכוש חבילת התנסות, חבילת ההתנסות יכולה להיות מסופקת מעת לעת לפי שיקול דעתו. חבילת ההתנסות היא כזו בה השירות מתחיל ביום הראשון לביצוע העסקה, אך החיוב מבוצע בתום תקופת התנסות. במצב כזה, תקופת ההתנסות היא התקופה בה תוכל לבטל את העסקה ללא כל תשלום, ובתום תקופת ההתנסות תחויב במלוא העסקה.

עבור רכישה של חבילות אחסון שיתופי שבוצעה ללא חבילת התנסות, אנו נספק החזר כספי מלא בתנאי שבוטלה העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה (כולל סופי שבוע, חגים). יום ביצוע העסקה בא במניין ימים אלו. לאחר 14 ימים לא ינתן החזר כלל.

אנו רשאים לנכות את עמלת האשראי בגין החזר זה וביצוע העסקה בגובה של 3%, ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר יותר מ-24 שעות ממועד ביצוע העסקה.

ההחזר לא יכלול תוספות שנרכשו, אלא רק על עלות האחסון השיתופי בלבד.

לא ניתן לבצע החזר עבור רכישה של שמות מתחם.

לא ינתן החזר יחסי במקרה של ביטול של שירות לתקופה קצובה באמצע אותה התקופה. להלן "אמצע" - החל מתחילת יום העסקים הקרוב מרגע ביצוע התשלום.

לא ניתן לבצע החזר עבור רישיונות אשר נקנו עבור שרת וירטואלי. להלן "רישיונות" - רישיון פאנל ניהול האחסון ורישיון מערכת האבטחה של השרת. ולכן במידה ואושר החזר לפנים משורת הדין, ינוכו עלויות הרישיונות מההחזר.

אנו רשאים לספק החזרים או לאפשר ביטולי עסקה אף מעבר לתנאים אלו, בהתאם לשיקול דעתנו, וזאת לאחר פניה מטעמכם בכתב המנמקת מדוע עלינו לחרוג מהמדיניות הזו.

תשלום עבור שימוש עודף

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לדווח על חריגה בהיקף השימוש, אולם זו אחריותך לבדוק את היקף השימוש שלך באמצעות מערכות הניהול שלנו. אנחנו נדווח לך בכל מקרה של חריגה מחבילת השירות ונחייב על חריגה זו. באפשרותך, בכל עת, לאחר שגילית על חריגה, להקפיא את השירות עד לסיום מחזור החיוב.

חיוב מתחדש

בכל מקרה בו רכשת שירות לתקופה מסוימת, הרי שבאותה הרכישה אתה מאשר חידוש אותה התקשרות בתום התקופה בהתאם לתעריף שיהיה בתוקף באותה העת. במקרה כזה, תחויב בעת החידוש אלא אם תבטלו את החידוש באמצעות ממשקי המשתמש הרלוונטיים לפני מועד החידוש.

במקרה שבו תפנו לעצור חידוש בהודעת תמיכה או ידנית, אנו נדרש לאמת את זהותכם לפני הביטול ועל כן יש לשלוח הודעה לעצירת חיוב מתחדש זמן סביר מראש ובכל מקרה לא פחות מ-21 ימי עסקים לפני מועד סיום החבילה הרלוונטית.

באחריותך לבדוק לפני הן את נכונות אמצעי התשלום והן את התעריפים הרלוונטיים. ככל שאמצעי התשלום לא יחוייב עקב שגיאה, תקלה או ביטולו, הרי שנוכל להשעות את השירות ואתה עשוי לאבד את הנכסים הדיגיטליים שלך.

הגבלת אחריות

השירות ניתן לך על בסיס מירב המאמצים; אולם, אין ביכולתנו להתחייב כי לא יהיו בו שגיאות או תקלות. לכן, השירות ניתן כמו-שהוא (AS-IS) וללא כל התחייבות לתוצאותיו. לכן, אתה מאשר כי גבול האחריות שלנו כלפיך לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות יהיה מוגבל לסכום ששילמתם לנו בפועל עבור השירותים ב-12 החודשים לפני אירוע הנזק, ובכל מקרה מוגבל לנזקים ישירים בלבד.

 אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שאינו נזק ישיר, לרבות נזקים עקיפים ותוצאתיים.
האחריות לתוכן שתעלה לשירותים היא שלך בלבד

האחריות לשירותים שנמכרים על ידנו היא לפעולת המכירה בלבד. אין לנו יכולת לפקח על מתן השירותים מצד שלישי.

ערובה

השירותים מסופקים כמות-שהם, וללא כל ערובה לטיבם. אנחנו לא יכולים להתחייב כי השירות יעבוד בכל עת, וכי לא יהיו תקלות. למעט הצהרותינו על פי הסכם זה, הרי שאנו לא מצהירים דבר. אתה מצהיר כי לא תשתמש בשירותים כדי לבצע פעילות שאינה חוקית או שמפרה את זכויותיו של אדם אחר.

שיפוי

בכל מקרה בו תובא כנגדנו תביעה או תלונה הנובעת מהפרת מי מהצהרותיך או התחייבויותך על פי הסכם זה, או שנובעת ממידע לא נכון שסיפקת לנו, הרי שאתה תשפה אותנו בגין כך, וזאת לאחר מתן הודעה מראש.

השיפוי יכלול גם את הוצאות שכר טרחת עורכי הדין שלנו וכן כל תשלום שנצטרך לשלם בפשרה אם התפשרנו כדי לסלק טענה זו.

גיבויים

אנחנו ממליצים כי ככל שתשתמשו בשירותי האחסון שלנו, תתקינו תוספים או שירותים המאפשרים לכם לגבות את המידע שלכם במערכות חיצוניות וזאת כדי להמנע מסיכון של אבדן המידע. אנו לא נהא אחראים לאבדן מידע שיגרם עקב חוסר גיבוי מצדכם.

עם זאת, אנחנו מבצעים גיבוי אוטומטי אחת ליום אשר נשמר לתקופה קצרה ונמחק אוטומטית אחת לתקופה, תוך השארת מספר מצומצם של עותקים.

שחזור מגיבוי יתבצע על ידך אוטומטית או לבקשתך על ידנו. בנוסף, באפשרותך לגבות את השירותים שלך בצורה ידנית מתוך מערכות הניהול.

הגיבוי מבצע גיבוי מלא של כלל חשבון האחסון ושחזור שלו יכול לדרוס קבצים קיימים או למחוק הודעות דואר אלקטרוני וקבצים.

אנו לא נהיה אחראים לתקלות בגיבויים או לתקלות שיגרמו כתוצאה מהשחזור.

סיום ההתקשרות

אנו נהיה רשאים לסיים את ההתקשרות עם כל המשתמשים, או עם מי מהמשתמשים, בהתראה מראש של 30 ימים, או במקרה בו אותו משתמש הפר תנאי שימוש אלו, מיידית.

שינוי תנאים אלה

אנו עשויים לשנות תנאים אלה מעת לעת, בתנאי שניידע אותך באמצעות תקשורת אלקטרונית על שינויים אלה ותנתן לך האפשרות לסיים את התקשרותך עמנו בתוך 30 ימים מיום ההודעה.

הסבה

במקרה של מיזוג, רכישה או מכירת הפעילות, אנו רשאים להסב את התחייבויותינו וזכויותינו על פי הסכם זה לצד שלישי, וזאת תוך מתן הודעה מראש של 14 ימים.

סמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב. אתה מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגדנו ולגבות את נזקיך אך ורק בתובענה אישית.


מדיניות פרטיות


איסוף המידע

לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע על אודותיך, כפי שמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע שיאסף על אודותיך ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות הפרטיות. קח בחשבון כי במהלך השירותים מידע משוגר לאורך רשתות תקשורת פרטיות וציבוריות, וכי בחלק מהמקרים למפעילים אותן רשתות יש יכולת לאסוף את המידע הזה שלא בידיעתנו.

האם אתם חייבים לספק לנו מידע?

אתה לא מחויב לספק לנו מידע, וכל העברת מידע תלויה בהסכמתך בלבד.

האם אנחנו מאחסנים מידע רגיש?

החברה אינה מאפשרת ללקוחותיה לאחסן מידע רגיש על גבי שרתיה. מידע רגיש כולל, בין היתר, מידע רפואי, פסיכולוגי, פיננסי, ביומטרי, דעות פוליטיות, דתיות, ונתונים אחרים שנחשבים רגישים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

כל לקוח המעוניין לאחסן מידע רגיש על גבי שרתי החברה, נדרש לפנות באופן ישיר לחברה בהצהרה כתובה ומפורטת על סוג המידע והסיבות לאחסונו. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהחברה, יוכל הלקוח לאחסן את המידע הרגיש כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק, לאשר או לדחות כל בקשה לאחסון מידע רגיש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי השירות.

לקוחות המאחסנים מידע רגיש ללא אישור בכתב מהחברה יישאו באחריות מלאה לכל נזק או הפרה של תקנות הגנת הפרטיות, ולא תהיה לחברה כל אחריות לנזקים אלו.

מה המידע האישי שאנחנו שומרים על אודותיך?

אנחנו שומרים את המידע האישי שסיפקת לנו בעת השימוש וההרשמה לשירותים, כגון: פרטיכם האישיים בעת ההרשמה לשירות, שכוללים שם, פרטי העסק שלכם, פרטי הקשר (טלפון, כתובת דואר אלקטרוני) וכן פרטים על האתרים שתאחסנו או תרשמו אצלנו.

אנחנו עוד עשויים לשמור מידע טכני שיתקבל כתוצאה מהשימוש שלך במערכת, שכולל את העמודים שצפית בהם, כתובת הIP שלך נתונים טכניים על אודות הדפדפן שלך וכדומה.

אם תפנה לשירות התמיכה שלנו, אנחנו עשויים לשמור את פרטי הפניה.

כאשר תבצעו תשלומים, אנחנו גם נאסוף מידע הנוגע לאמצעי התשלום שלך, אך לא את מספר כרטיס האשראי עצמו.

כיצד אנחנו אוספים על אודותיך מידע?

אנחנו אוספים מידע בעת השימוש בשירותים, וכן באמצעות שירותי צד שלישי בהם אנו משתמשים לספק את השירות.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף?

אנו משתמשים במידע שנאסוף לצורך מתן השירות ושיפורו. אנחנו משתמשים במידע לספק לך את השירות, לשפר אותו, לצרכי מכירה ושיווק, ולצרכי מענה לפניות.

למי יש גישה למידע על אודותיכם?

העובדים שלנו וספקי השירות שאנו עובדים איתם יקבלו גישה למידע שלך תחת חובת סודיות. כמו כן, אנחנו עשויים להציג מידע לא מזהה לשותפים במסגרת תוכנית השותפים ככל שהם זכאים לעמלה בגין פעילות שלכם בשירות.

האם יש עוגיות בשירות?

עוגיה היא קובץ ממוחשב אשר מאפשר לנו לזהות אותך וחוסך את הצורך בבקשה של שם משתמש וסיסמא בכל גישה שלך לשירות. עוגיות יכולות לזהות אותך, ולאפשר לאחרים להציג פרסומות בצורה מפולחת.

אנחנו משתמשים בעוגיות שלנו וכן בעוגיות של שירותי צד שלישי לצרכי סטטיסטיקה ולצורך ניהול תוכנית השותפים. הצדדים השלישיים כוללים את שירותי Google ו-Facebook לצרכי שיווק, פרסום ואנאליטיקה וכן את שירות הצ'אט שלנו, Crisp Chat. כמו כן, לצרכי הנגישות עשויה להשתל עוגיה של Accessibe.

האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע?

במהלך השימוש במערכת שלנו יעבדו מספר שירותי צד שלישי שמקבלים גישה מוגבלת למידע.

 • גלקום, שמספקת לנו שירותי רישום שמות מתחם, עשויה לקבל מידע בעת רכישת שירותים באמצעות.
 • Resellerclub, שמספקת לנו שירותי רישום שמות מתחם, עשויה לקבל מידע בעת רכישת שירותים באמצעות.
 • Google שמספקת לנו שירותי אחסון בענן, עשויה לקבל מידע בעת שימוש בשירותי הענן שלה.
 • GNS שמספקת לנו שירותי אחסון בענן, עשויה לקבל מידע בעת שימוש בשירותי הענן שלה.
 • Hetzner שמספקת לנו שירותי אחסון בענן, עשויה לקבל מידע בעת שימוש בשירותי הענן שלה.
 • Plesk מספרת לנו שירותי ניהול ואת מערכת ניהול האתרים והאחסון עשויה לקבל מידע בעת השימוש בשירות.
 • Cloudflare בה אנו משתמשים לשירותי הגנה לחלק מהאתרים עשויה לקבל גישה לחלק מהמידע האישי שלך.
 • Crisp Chat מספקת לנו את שירותי התמיכה בצ’ט ועקב כך עשויה להחשף למידע אישי גם כן.
 • Cloudlinux מאפשרת לנו להגביל רכיבים בשרת כדי לנהל עומסים. גם לה יש גישה לחלק מהמידע.
 • Bitninja מספקת לנו שירותי אבטחה ומקבלת גישה לחלק מהנתונים.
 • Imunify360 מספקת לנו שירותי אבטחה ומקבלת גישה לחלק מהנתונים.
 • WHCMS מספקת לנו שירותי ניהול לקוחות ומקבלת גישה לחלק מהנתונים.
 • StarLtd מספקת שירותי סליקה ומקבלת גישה לנתונים.
 • PayPlus מספקת שירותי סליקה ומקבלת גישה לנתונים.
 • MailChannels מספקת לנו שירות שליחת דואר ומקבלת גישה לתוכן ההודעות שנשלחות באמצעות השירות.
 • MailChimp משמשת אותנו לשליחת ניוזלטר ויצירת קשר עם לקוחות.

האם אנו מעבירים מידע לרשויות אכיפה?

כן. ככל שנקבל בקשה תקפה מרשות מוסמכת לקבלת המידע ונאמין כי דרישה זו נטועה בדין אנו נעביר מידע זה.

מה לגבי מידע על ילדים?

השירות שלנו מיועד לבגירים. אנחנו לא שומרים מידע על ילדים, נקודה.

כיצד אנחנו יכולים לצור איתך קשר?

אנחנו נצור איתכם קשר במקרים הבאים: אנחנו נרשום אתכם תרשמו לניוזלטר שלנו ונשלח לכם עדכונים מעת לעת, ותמיד תוכלו להפסיק עדכונים אלו. על ידי הרשמה לשירות אתם נותנים את הסכמתכם לשליחת הודעות ודברי פרסומת אליכם בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

כמו כן, במקרה בו נאמין כי התרחש אירוע אבטחה חמור ויש צורך לדווח לכם עליו אנו נצור עמכם קשר.

אנחנו גם נצור עמכם קשר לצורך חידוש שירותים או לצרכי גביה.

עיון ומחיקה של המידע

באפשרותך לבקש עיון במידע ששמור על אודותייך באמצעות שליחת הודעת תמיכה. ככל שהדבר יתאפשר, וככל שלא נדרש למידע בעתיד, אנו עשויים אף לאפשר לך לבקש מחיקה של המידע הרלוונטי או תיקון של מידע שאינו מדויק.

כיצד אנחנו מדווחים על אירועי אבטחה?

למרות שאנו לא מחויבים בחוק לעשות כן, בכל מקרה בו יהיה אירוע אבטחה חמור אנחנו נדווח למשתמשים שלנו שהושפעו ממנו. אם מדובר על אירוע שדורש גם דיווח על פי חוק לרשויות המוסמכות, נעשה זאת.


הסכם סודיות ועיבוד מידע


הגדרות:

מידע סודי נחשב כל וכלל המידע הקשור לך, כולל אך לא רק, מידע אישי, מסמכים, רשומים מדעיים, עיצובים, תוכנה, אבי טיפוס, תאורי מוצר, מידע טכני או עסקי, רעיונות, המצאות, גילויים, מפרטים, נוסחאות, תהליכים, תוכניות, תוכנות, רישומים, דגמים, תצורת רשת, דרישות, סטנדרטים, מידע כספי ולא כספי, תכניות שיווק, סודות מסחר, ידע מסחרי, רשימת לקוחות, מחירים וכן כל קניין רוחני או עסקי שמוכל בפנים או בהקשר לעניין; בתנאי שהמידע הסודי ניתן לגילוי אם (1) הועבר לידיעת הכלל בצורה חוקית שאינה נובעת מהפרת הסכם סודיות או מחויבות לסודיות (2) היה ידוע לנו בטרם התקשרנו בהסכם סודיות זה, באמצעים המתועדים בכתב (3) פותח וגולה שלא באמצעות הפרת הסכם זה ועל ידי צד שלישי (4) הושג באמצעים חוקיים על ידי צד שלישי שלא בדרך הפרת הסכם סודיות (5) הוסכם בכתב על ידך כי המידע ניתן לגילוי כללי או ספציפי (6) אנו נדרשנו לגלות את המידע על פי חוק או צו בית משפט, ובתנאי שנתנו לך זמן סביר להתנגד או לפעול למען שמירת זכויותיו במידע.

מידע אישי נחשב כמידע אישי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכן כ Personal Data כהגדרתו ב The General Data Protection Regulation 2016/679

מטרות

מטרות עיבוד המידע על פי הסכם זה הן מתן שירותי אירוח אתרים, רישום שמות מתחם וניהול אתרים.

עמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות:

אנחנו נעמוד בכל עת בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017, אתה תדאג לרשום אותנו כ"מחזיק" ככל שהדבר דרוש על פי דין.

ככל הניתן ובכל הנוגע לתושבי אירופה, אנו נעמוד אף בהוראות הThe General Data Protection Regulation 2016/679 ונאפשר לנושאי מידע את זכויותיהם על פי דין.

ככל שנאסוף מידע מנושאי מידע, אנו מחויבים לספק להם את חובת היידוע בהתאם לסעיף 11 לחוק ולאפשר להם לממש את מלוא זכויותיהם על פי חוק הגנת הפרטיות, כחובה נפרדת מחובותך.

ככל שנאסוף מידע מנושאי מידע, הרי שאנו מחויבים לאסוף מידע בצורה חוקית בלבד, ונאסר עלינו להשתמש בדרכים שאינן חוקיות לצורך איסוף המידע.

שימוש

אנו נשתמש במידע הסודי שגולה לנו אך ורק למטרת ההתקשרות בין הצדדים ומתן שירותים ולא נעשה שימוש במידע לכל מטרה אחרת.

ככל שהדבר דרוש אנו נמנה ממונה אבטחת מידע מטעמו אשר יפקח על ביצוע כל עיבוד במידע סודי.

אנו נעביר דיווחים שוטפים בכל מקרה בו נדרש על פי דין וזאת בנושא אבטחת המידע והפרטיות.

שמירת סודיות

אנו נשתמש במידע הסודי בנאמנות ונשמור עליו מגילוי; נגלהו רק לעובדינו על בסיס צורך וכשהם חתומים על הסכמי סודיות אשר אינם פחות מגבילים מהסכם סודיות זה; ונעתיק את החומר אך ורק בכמות הדרושה על מנת לקיים את השימוש הרצוי.

אנו נגן על המידע הסודי לפחות ברמה בה אנו מגנים על מידענו הסודי או בצורה דומה, אך בכל מקרה לא מתחת לרמת הגנה סבירה.

אנו נשמור על הפרדה בין כל המידע הסודי שלך לבין מידע סודי של לקוחותינו האחרים.

אנו לא נעביר מידע סודי לצד שלישי אלא בהסכמה בכתב שלך.

בקרה

אתה תוכל לפקח ולבקר על עבודתנו ועל גישתו למידע הסודי באמצעות בדיקת יומני הגישה בשרתים.

דיווח

 אנו נדווח מיידית על כל אירוע אבטחת מידע בהקדם המיידי לאחר שנודע נלו, ונשתף פעולה עם כל רשות מוסמכת בחקירת אירוע זה.

אחריות

כל המידע הסודי הוא לשימוש כמות שהוא, ללא כל אחריות, משתמעת או מפורשת, בנוגע לדיוקו של המידע. המידע שיגולה ישאר קניינך.

מחיקה

בהקדם לאחר בקשתך, נחזיר את המידע הסודי שגולה לנו וההעתקים שיצרנו, או, לבקשתך, נשמיד את המידע וההעתקים ונצהיר על כך בשבועה.

סעדים

הפרה של הסכם סודיות זה עשויה להביא לנזק בלתי הפיך ובלתי ניתן לכימות בכסף, ולכן אתה תהיה זכאי לצווי מניעה ולסעדים הדרושים להגן על זכויותיך מבית משפט במקרה שתתרחש הפרה של הסכם.

תנאים יסודיים

חובת אבטחת המידע ושמירת הסודיות על פי הסכם זה היא יסודית והפרתה תקנה זכות לבטל את הסכם ההתקשרות.

הצהרת נגישות


אנו באתר Vangus.co.il מכבד‫ים את כל פלחי האוכלוסיה לכן, ניסחנו הצהרת נגישות זו כדי להבהיר לך בדיוק מה הצעדים שננקטו להבטיח הכלה ושמירה על כל האוכלוסיות. הצהרת הנגישות שלנו משתמשת בגופן "Noto Sans Hebrew", ומציעה שפה מכילה לכל משתמש‫י השירות שלנו. השימוש בהצהרת נגישות זו הוא על אחריות המשתמש‫ בלבד, ובהתאם למידע שהוזן. אם אינך רואה מדיניות זו כראוי, אנא דאג להציגה באמצעות הגופן "Noto Sans Hebrew" אשר זמין להורדה באתר של גוגל פונטים.

רמת הנגישות באתר

כללי התוכן האינטרנטי לנגישות (WCAG) מגדירים דרישות למעצבים לשפר את הנגישות לאנשים עם מוגבלויות. הם מגדירים שלוש רמות תאימות: רמה A, רמה AA ורמה AAA. האתר שלנו עומד באנו עומד ברמת נגישות AA לפי תקן WCAG. עם זאת, יתכנו חריגות ועמודים שלא עומדים בתקן זה, ובמקרה כזה, אנא הודיעו לנו ונעשה כמיטב יכולתנו לתקן.

הדרך בה ביצענו את ההתאמות

ביצענו את ההתאמות באמצעות בדיקה ידנית.

ההתאמות שביצענו באתר

לצורך עמידה בהוראות הנגישות, ביצענו מספר התאמות באתר. אלה כוללות:
בוצעו התאמות לגלישה באמצעות מקלדת,
הותקן תוסף לסיוע לגלישה בנגישות,
בוצעו הדרכות לצוות, הטקסטים נכתבו בשפה קריאה,
נבחרו צבעים המקלים על קריאה של המשתמש,
לכל התמונות יש חיווי טקסטואלי,
מבנה הניווט באתר קבוע,
ניתן להשתמש במקלדת ובגלגלת העכבר להגדלת והקטנת הטקסט.

החרגות בנגישות

ישנן מספר החרגות, שנובעות מכך שלמרות מאמצים, לא הצלחנו לסדרן. החרגות אלה הן: נכון לעתה לא ידוע על כאלה.

יצירת קשר ופניות

לכל שאלה או פניה, ממונה הנגישות באתר יהא זמין עבורכם. ניתן לצור עמנו קשר בכתובת המייל: [email protected]

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים

התחילו התנסות בחינם וללא צורך בפרטי אשראי

כל הזכויות שמורות לוואנגוס בע"מ © ע"פ סימן רשום ברשות הפטנטים מס' 353521