תנאי שימוש

הסכם שירות זה תקף בין רוכש השירות ("הלקוח") לבין ספקית שירותי האחסון ("וואנגוס"). אי לכך הוסכם בין הצדדים:


א. אחסון אתרים, אחסון וורדפרס ,שרתים וירטואלים ודומיינים

 1. 1. “וואנגוס" מתחייבת לתת שירותי אחסון ללקוחותיה בכפוף למפרט המתואר ב"חבילת האחסון" ובמסגרת תנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

 2. 2.רכישת "חבילת אחסון" מ"וואנגוס" מעידה על הסכמה מלאה לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בלבד. מכאן שאין לשום צד ג' הסמכות לפרסם תנאי שימוש הסותרים / אינם מדויקים ו/או אינם מעודכנים במסמך זה.
 3. 3. בכל רגע נתון יכולה "וואנגוס" להשעות את שירותיה ללקוח המאחר בתשלום עבור השירות אותו רכש, וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 4. 4. "וואנגוס" אוסרת ומגנה בכל תוקף שימוש בקוד זדוני או פרוץ (כדוג' "תוספים" ו/או "פלאגינים" פרוצים) הפוגע בשירותיה בעקיפין או במישרין. בכל רגע נתון יכולה "וואנגוס" להשעות את שירותיה ללקוח המפר תנאי זה, וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 5. 5. "וואנגוס" אוסרת באופן מוחלט לארח על שרתיה "אתרי סטרימינג", אתרים בעלי תוכן פורנוגראפי, אתרי הימורים, אתרים בעלי תוכן פוגעני / בלתי הולם ו/או לא חוקי. "וואנגוס" תפעל לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית להשעות את חשבון הלקוח העובר על תנאי זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 6. 6. "וואנגוס" מספקת "גיבוי כללי" העומד לרשות לקוחותיה עד 7 ימים אחורנית ממועד הגיבוי. עם זאת, "וואנגוס" אינה מתחייבת על תקינות וזמינות מלאה של ה"גיבוי הכללי", ולא תישא כל אחראיות על שלמות הקבצים והמידע הנמצאים בו. "וואנגוס" מתחייבת לאפשר ללקוחותיה לבצע גיבוי באופן עצמאי וכמו כן, תאפשר לכל לקוח להגדיר מערך גיבויים אוטומטי אישי ללא כל התערבות מצידה בתהליך הגדרת הגיבוי (בנוסף, ישנה אפשרות לגבות באופן עצמאי על גבי שירותי גיבוי מוכרים כדוג': Google Drive / Dropbox / Microsoft OneDrive / Amazon AWS). הלקוח הנו האחראי הבלעדי על גיבוי האתר והמידע שלו. ומכאן שאין להשען על שירותי ה"גיבוי הכללי" ואין לראות ב"גיבוי הכללי" כל חלופה הפוטרת את הלקוח מאחראיות גיבוי הקבצים והמידע באופן עצמאי.

 7. 7. וואנגוס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות בכל רגע נתון לפנות אל הלקוח המשתמש בשירותי האחסון שלה ולבקש ממנו להסיר ו\או להעביר את אתרו לשירותי אחסון אחרים. זאת באם רואה כי שירותי האחסון משומשים לנושאים בלתי הולמים ו\או העלולים לסכן אותה אל מול ספקי השרתים שלה. אי לכך, ובאופן בלעדי הלקוח מתחייב כי בתום זמן סביר של עד 14 יום מקבלת הבקשה, יסגור או יעביר את אתרו לספק אחסון אחר. כנגזרת מסעיף זה, הלקוח יחוייב באופן יחסי על כל הזמן אשר התאחסן בשרתיה עד לרגע קבלת הבקשה להעברת אתרו לשירות אחר.

 8. 8. התחייבות לזמני אוויר – "וואנגוס" מתחייבת לספק זמני אוויר העומדים על 99% בשנה, שהם 361.5 ימים מתוך 365 ימים. 1% מזמני האוויר בשנה, שהם 3 וחצי ימים ( 81 שעות ) מוקצים לטובת תחזוקות שונות וטיפול בתרחישים שונים כגון: שדרוג התשתית, טיפול בתקלות קצה, ביצוע התקנות והחלת הגדרות ושינויים בתשתית. זמני התחזוקה יכולים להוות פרקי זמן שונים מתוך 1% המוקצה להם בשנה ולא יותר מ-1% המוקצה להם באותה השנה. זמני האוויר נמדדים על-ידי חברה צד שלישית (UptimeRobot) ושקופים לכל הלקוחות, כל לקוח יכול למדוד את זמני האוויר שלו באופן עצמאי.

 9. 9. הלקוח הוא בעל הסמכות העצמית לבצע שדרוג ו/או מדרוג ל"חבילת האחסון" הנמצאת ברשותו. חבילות ה'ריסלר' אינן מאפשרות מדרוג מנסיבות טכניות (לחבילות ה'ריסלר' ישנן הקצאות משאבים נפרדות שבעת קיווצן עלולות לגרום לשיבושים במבנה המידע וכתוצאה יכולות להגרם תקלות שונות). באם הלקוח מעוניין למדרג חבילת 'ריסלר', ירכוש חבילת ריסלר קטנה יותר על חשבון נפרד לחלוטין ויעביר את קבציו באופן עצמאי לחשבון זה.

 10. 10. כלל חבילות האחסון השיתופי ("אחסון אתרים, אחסון וורדפרס, אחסון ריסלר") מקבלות 30 יום התנסות החל מרגע ההרשמה אליהן, כאשר בסיומן תיווצר דרישת תשלום להמשך שימוש בחבילה אליה הלקוח נרשם. חבילות "שרתים וירטואלים" אינן נכללות תחת 30 ימי התנסות, והתשלום עליהן מוסדר מראש במהלך רכישת החבילה.

 11. 11. הלקוח הנו בעל הסמכות העצמית לבצע שדרוג ו/או מדרוג ל'שרתים וירטואלים'. חבילות 'שרתים וירטואלים' אינן מאפשרות מדרוג מנסיבות טכניות. ’שרתים וירטואלים' נרכשים עם הקצאת משאבים מוגדרת (באופן הדומה לסעיף 8, שדרוג ו/או מדרוג חבילות 'ריסלר') כאשר בעת קיווץ המשאבים עלולים להגרם שיבושים במבנה המידע וכתוצאה יכולות להגרם תקלות שונות. באם הלקוח מעוניין למדרג ' שרתים וירטואלים',
  ירכוש חבילת 'שרתים וירטואלים' קטנה יותר על חשבון נפרד לחלוטין ויעביר את קבציו באופן עצמאי לחשבון זה.

 12. 12. לקוח אשר אינו מסדיר תשלום במשך 90 ימים ממועד התשלום הנקוב בחשבונית הפתוחה, יוסר משרותי "וואנגוס" לאלתר יחד עם כל קבציו וללא אפשרות לשחזור הקבצים.

 13. 13. דומיינים אשר נרכשו דרכינו "וואנגוס", נועדו לשימוש פנימי על גבי שרתינו וחיצוני על גבי שרתי אחסון אחרים. הדבר אומר כי הלקוח איננו יכול לבצע העברת ניהול הדומיין לחברה אחרת, ולכן, תיתן ללקוח האפשרות לבצע הפניות שרתי DNS דרך איזור הלקוחות האישי שלו .ב. דואר אלקטרוני

 1. 1. "וואנגוס" מספקת שירות דואר אלקטרוני המאפשר יצירת תיבות דואר תחת הדומיין המאוחסן על גבי שרתיה. השירות יתאפשר אך ורק אם כל רשומות ה- DNS יוגדרו בצורה תקינה תחת "הגדרות DNS" בשרתיה או אצל רשם הדומיינים איתו הלקוח עובד. רשומות ה- DNS מוגדרות בצורה תקינה עוד ביצירת חשבון האחסון. במידה והלקוח בוחר לעבוד עם שרתי DNS חיצוניים (לדוג' קלאודפלייר, רשם הדומיינים או כל ספק DNS אחר) מתפקידו של הלקוח להגדיר את הרשומות התקינות של שירותי הדואר האלקטרוני אצל ספק ה-DNS איתו הוא עובד. "וואנגוס" לא תישא באחריות על כל נזק שנגרם בעקבות הגדרה לא תקינה של רשומות ה- DNS אשר הובילה לאי תקינות של שירותי הדואר. אי לכך, לפני כל פעולת שינוי ומעבר, יש להתייעץ עם צוות התמיכה.

 2. 2. "וואנגוס" מספקת שירות דואר בסיסי המתיר שליחה של כ- 30 הודעות דואר בשעה. הודעות דואר אלו מחושבות ע"פ הסכום הכולל של הודעות הדואר היוצאות מהתיבות דואר של הלקוח ומהאתר. אין להשתמש בשירות הדואר של "וואנגוס" להפצה המונית של קמפיינים ו\או ניוזלטרים. בכל שלב "וואנגוס" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את שירותי הדואר של הלקוח העובר גבול זה ללא התראה מוקדמת. שירותי הדואר יתחדשו אוטומטית ברגע שתופסק הפצת המיילים העוברת את הגבול הצויין בסעיף זה.

 3. 3. "וואנגוס" מספקת שירותי העברת אתרים משרתי אחסון אחרים. הלקוח מחוייב למלא טופס ובו יציין את כלל הפרטים הדרושים להעברה תקינה. אחד מבין הסעיפים הדרושים הוא ציון תיבות דואר אשר הלקוח השתמש בהן באחסונו הקודם. במידה והלקוח לא מילא סעיף זה, צוות העברות של "וואנגוס" לא יצור אף תיבה תחת שרתיה. באחריות הלקוח לציין את תיבות הדואר וסיסמתן בטופס בקשה זה. אין "וואנגוס" תישא באחריות על אי זמינות של שירותי הדואר ו\או תיבות הדואר במעבר האתר לשרתיה בעקבות חוסרים במילוי הטופס.

 4. 4. "וואנגוס" אינה מאפשרת שליחה וקבלת דואר ושימוש בשירותי הדואר בכלל באמצעות פורטים: 25, 463, 587. מקור תנאי זה נמצא בנהלי האבטחה של ספק התשתית "גוגל קלאוד" ואינו ניתן לשינוי.

 5. 5."וואנגוס" מספקת שירותי דואר בסיסיים על בסיס תוכנת קוד פתוח "Postfix", אי לכך, "וואנגוס" איננה מתחייבת לספק זמן אוויר מוגדר מראש עבור שירותי הדואר שלה, איננה אחראית על כל נזק אשר יגרם לכל לקוח אשר מסתמך בצורה כזו או אחרת על שירותי ה- "דואר אלקטרוני", כל זה מתוקף תקלות אפשריות ושדרוגי תוכנה אשר עלולים לגרום לאי זמינות ו\או כל אי תקינות אשר איננה תלויה בה. הלקוח מתחייב כי הוא קרא והבין את ההשלכות בשימוש בשירותי ה- "דואר אלקטרוני" של "וואנגוס".ג. תמיכה

 1. 1. וואנגוס תספק אך רק תמיכה טכנית בשירות הטיקטים אשר ניתנת לכל לקוח באיזור הלקוח שלו.

 2. 2. וואנגוס אינה תספק שירות "פיתוח" ללקוח אשר נתקל בתקלה אשר אינה קשורה לשרתי האחסון שלה. סעיף זה בא מתוך הבנה מלאה בין שני הצדדים (וואנגוס, הלקוח) כי פיתוח אתרי וורדפרס הנה מניפולציה של מערכת אשר לא נועדה למניפולציות, אי לכך כל פיתוח מצד הלקוח אשר אינו עובד לו אינה באחריות וואנגוס. לשם כך ניתן לפנות לקהילות תמיכה בוורדפרס.

 3. 3. וואנגוס תספק אך ורק שירות פיננסי ומכירות בצ'אט האתר. לכל תמיכה טכנית ניתן לפנות דרך מערכת הטיקטים – ראה ("תנאי קבלת שירות תמיכה – סעיף 2").

 4. 4. וואנגוס מתחייבת לתת תמיכה טכנית ללקוח בטווח של עד 24 שעות דרך שירות הטיקטים. אין לפנות לשירות הצ'אט לקבלת תמיכה טכנית ובירור סטטוס שרתים.

 5. 5. וואנגוס שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להשעות את מקבל השירות ("הלקוח") מקבלת שירותי תמיכה טכנית באם יימצא ("הלקוח") מקלל, משפיל, מזלזל את נציגי צוות התמיכה הטכנית. תוקף ההשעיה הינה כ- 14 יום בהם "הלקוח" לא יקבל מענה באף ערוץ תקשורת אל מול צוות התמיכה הטכנית. לפי כך,
  תשלח הודעה רשמית לכתובת המייל של "הלקוח" ובה יוסבר בקצרה אודות ההשעיה.ד. החזרים כספיים

 1. 1. וואנגוס מתחייבת להחזר כספי של עד 14 יום מיום הרכישה (כולל שישי, שבת) עבור חבילות האחסון. סעיף זה בא מתוך הבנה בין הצדדים (וואנגוס, הלקוח) כי ניתנת ללקוח האפשרות להזמין התנסות באחסון ולבדוק לבד את תפקודו לטווח של 30 ימים ללא תשלום.

 2. 2. וואנגוס אינה מתחייבת לתת החזר כספי ללקוח אשר פנה לאחר ה-14 ימים הנקובים ב – ("תנאי החזרים כספיים – סעיף 1").

 3. 3.בעבור 24 שעות מיום הרכישה, ההחזר הכספי יהווה הסכום הכולל פחות עמלת סליקה אשר מהווה 3 אחוז מהסכום.

 4. 4. ברכישת שרתים וירטואלים ותוספותיהם, במידה והלקוח החליט לבטל את עסקתו טרם עברו 14 יום, לא יוכל לקבל החזר כספי מלא על התוספות אשר רכש עם השרת. תוספות אלו הן שירותים צד ג' אשר משולמים כחודש ימים קדימה, ולכן לא ניתן לבטל את עסקתן.

 5. 5. לא יינתן החזר כספי בעבור רכישת דומיין מהיות הדומיין כבלתי ניתן לביטול. כלל זה בא מהבנה כי איגוד האינטרנט העולמי לא מאפשר לבטל דומיינים לאחר קנייתם.

 6. 6. בעבור 14 יום מתאריך הרכישה וברכישת שירות לפרק זמן של חודש \ שנה \ שנתיים מראש, וואנגוס אינה מתחייבת לתת החזר יחסי בעבור השימוש של הלקוח בחבילה. רוכש השירות \ לקוח מתחייב לעמוד בסעיף זה ולקחת בחשבון כי לא יוכל לקבל החזר כספי בעבור 14
  יום. כל בקשה להחזר כספי בתנאי סעיף זה תתקבל בסירוב.ה. שינויים במחירים

 1. 1. "וואנגוס" רשאית להעלות את מחירי חבילותיה המפורסמים באתר ותעדכן את לקוחותיה כ-30 יום לפני כניסתם לתוקף. עדכון אודות העלאת מחירי החבילות יישלח לכתובת דואר האלקטרוני (בלבד) אשר הלקוח סיפק בהרשמתו לשירות. כנגזרת מסעיף זה, "וואנגוס" אינה לוקחת אחריות על טעויות הקלדת פרטים אישיים (ביניהם כתובת המייל) אשר נעשו ע"י הלקוח בהרשמתו.

 2. 2. "וואנגוס" אינה מתחייבת לספק החזר כספי ללקוח אשר לא הספיק לבטל את התקשרותו לפני מועד העלאת המחירים.

 3. 3. לקוחות אשר רכשו אחת מבין חבילות האחסון במחזור חיוב חצי שנתי ומעלה,
  יחויבו אוטומטית בתעריף החדש בתאריך החיוב הבא של חבילתם.ו. חריגה ממשאבי החבילה

 1. 1.רוכש השירות מתחייב לשלם עבור ניצול חבילתו ע"פ "תעריף חריגה" הנקבע ע"י וואנגוס.

 2. 2. "תעריף חריגה" הינו תעריף אשר קובע תמחור עבור שטח אחסון ותעבורה. תעריף זה נפעל כאשר הלקוח עובר את מכסת המשאבים המוקצים לו בחבילה עליה שילם.

 3. 3. אי ידיעת תנאי "ניצול משאבי מעבר לחבילת האחסון" אינה פותרת את הלקוח מלשלם, אי לכך לא יינתן החזר כספי עבור "תעריף חריגה" אשר הלקוח כבר שילם עליו.

 4. 4. תעריף חריגה:
  אחסון וורדפרס: שטח אחסון - 1.5₪ \ גי'גה (1GB) | תעבורה - 0.76₪ \ גי'גה (1GB)
  אחסון ריסלר: שטח אחסון - 1.5₪ \ גי'גה (1GB) | תעבורה - 0.76₪ \ גי'גה (1GB)

 5. 5. בחריגה ניתן לצפות באיזור הלקוחות בהתחברות למשתמש הלקוח.

 6. 6. ברכישת חבילת אחסון כלשהי הלקוח מתחייב להסכים לכלל
  הסעיפים הרשומים תחת "חריגה ממשאבי החבילה".ז. מדיניות פרטיות

  מדיניות הפרטיות – מהי?

 1. "וואנגוס" מתייחסת בכבוד רב לפרטיות המשתמשים באתר vangus.co.il ("האתר"). מסמך זה נועד ללמד את האופן שבו "וואנגוס" משתמשת במידע הנאסף על ידה. ה-"מידע" הינו כל מידע המוכנס ע"י המשתמש ו\או נאסף במערכותיה בזמן שימושו של המשתמש באתר. מדיניות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וכן חלה על נשים וגברים באופן זהה.


 2. דיווח על פגיעה בפרטיות

 3. במידה ואתם חושבים שפרטיותכם נפגעה כתוצאה משימושכם באתר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו במייל support@vangus.co.il ואחד מנציגינו ישמח לסייע לכם.


 4. מסירת פרטים ומידע אישי

 5. השימוש באתר אינו מצריך בהרשמה. ע"פ החוק במדינת ישראל, אינכם מחויבים למסור את פרטיכם האישיים. עם זאת, על מנת לקבל את שירותים המוצעים, הנכם מחויבים לבצע רישום ולמסור מספר מצומצם של פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, שם העסק, כתובת מייל, מספר נייד סלולרי. בהרשמה לאחד השירותים המוצעים באתר הנכם מאשרים ביודעין כי אתם מסכימים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות אותה אנו נוקטים וכי אתם הבעלים המקורי של הפרטים אותם מסרתם.
  ייתכן ונאסוף פרטים נוספים בעת פנייתכם לשירות הלקוחות ולתמיכה הטכנית כגון: פרטי התחברות לשירותים חיצוניים כמו רשמי דומיינים, חברות אירוח וכו'. פרטים אלה מוצפנים ונשמרים למתן שירות יעיל ומהיר. ניתן בכל עת לפנות לשירות הלקוחות על מנת למחוק פרטים אלו.


 6. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר ו\או במערכת האחסון

 7. "וואנגוס" תאסוף כל מידע אודות כל פעולה אשר התבצעה במערכותיה על מנת להבטיח יציבות, אבטחה ובקרה. המידע הנאסף כתוב בתצורת "LOG" הכולל פירוט בנושאים שונים כגון: קוד אשר רץ באתרי הלקוח, שגיאות באתרי הלקוח, מיילים הנשלחים מאתרי הלקוח, תעבורה, שטח אחסון, פעולות אשר בוצעו ע"י הלקוח ועוד.


 8. השימוש במידע

 9. בפרטים אותם "וואנגוס" תאסוף ו\או תמסרו לה בהסכמתכם ייעשה שימוש בהתאם למפורט במסמך זה ובהתאם להוראות הדין. להלן פירוט השימוש של "וואנגוס" במידע:
  1. ניתוח המידע למטרת הבטחת יציבות מערכת האחסון, אבטחת מידע ובקרה כללית.
  2. שליחת עדכונים בתצורת SMS ו\או אימייל בכל נושא הקשור במישרין או בעקיפין לשירות אותו "וואנגוס" מספקת ללקוח.
  3. שמירת היסטורית שיחות (טלפוניות וכתובות) אל מול הלקוחות לניתוח ושיפור השירות.


 10. מסירת מידע לצדדים שלישיים

 11. 1. כל אשר יידרש לאספקה תקינה של השירותים המוצעים ע"י "וואנגוס".
  2. במידה ותפרו את תנאי השימוש ו\או את מדיניות הפרטיות בהתאם לדין בישראל.
  3. במידה ויתקבל ע"י "וואנגוס" צו משפטי המורה על מסירת הפרטים האישיים שלכם לצדדים שלישיים.
  4. בכל מקרה בו תהיה תביעה, מחלוקת ו\או הליכים משפטיים ביניכם לבין "וואנגוס".
  5. בכל מקרה בו "וואנגוס" תחליט כי מסירת המידע שלכם תהיה נחוצה על מנת למנוע לכם נזק.
  6. "וואנגוס" תהיה רשאית להעביר את המידע הנאסף על ידה לכל צד שלישי המוכר על ידה. מסירת המידע הינה לצרכים ניהוליים וטיפול בתקלות תוך שמירה על מדיניות הפרטיות במסמך זה על ידי הצד השלישי.
  7. "וואנגוס" תהיה רשאית למסור מידע אודותיכם לצורכי ניתוח וסטטיסטיקה לכל צד שלישי ללא חשיפת זהותכם האישית בהתאם למדיניות הפרטיות במסמך זה.
  8. בכל מקרה בו "וואנגוס" תשנה את עמדתה המשפטית ו\או תירכש ע"י צד שלישי. רשאית "וואנגוס" להעביר את כל המידע הזמין לה לצד שלישי זה.
  9. בבקשתכם ובאישורכם בלבד ע"י פנייה מפורטת דרך המערכת שלנו.


 12. היכן נאסף ונשמר המידע?

 13. המידע אותו "וואנגוס" אוספת נשמר על גבי שרתי אחסון מאובטחים הפרושים מחוץ לגבולות ישראל. בהתאם לרגולציות ולשמירה על אבטחת המידע, אין "וואנגוס" מספקת תמיכה טכנית בצ'אט הציבורי הזמין באתרה.


 14. איסוף מידע באמצעות עוגיות (Cookies)

 15. "וואנגוס" משתמשת בעוגיות על מנת לאסוף מידע סטטיסטי ומנהלי אודות ביקורכם ושימושכם באתר. עוגיות אלו נוצרות בדפדפן האישי שלכם ע"י כלים שונים בהם "וואנגוס" משתמשת.
  "וואנגוס" משתמשת בחברות צד שלישי לאיסוף סטטיסטי ומנהלי. חברות אלו משתמשות בעוגיות. להלן השירותים: Google Analytics, Facebook.

  ניתן לעיין בדפי ההסבר של חברות אלו וללמוד את מדיניותן בשימוש בעוגיות:
  גוגל
  פייסבוק


 16. אבטחת מידע

 17. "וואנגוס" מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע על שרתיה, וכן מפעילה מערכות הגנה רבות על מנת לאבטח את מאגר המידע העומד לרשותה.
  עם זאת, אין וודאות מלאה כי המידע מאובטח באופן מוחלט ולכן, "וואנגוס" איננה מתחייבת כי השירותים המוצעים באתר וכי מאגר המידע העומד לרשותה יהיה חסין מפני גישה לא מורשית. בהרשמה לשירותיה של "וואנגוס" הנכם מסכימים כי אתם מודעים למגבלות אלו.


 18. הזכות לעיון ועדכון המידע

 19. על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין במידע אותו סיפק. ולכן כל המידע זמין עבור המשתמש באזור הלקוחות ובמערכת האחסון. במידה והמשתמש מצא כי המידע אינו עדכני או מדויק, ברשותו לשנות מידע זה עצמאית דרך המערכת ו\או האתר. יש לשים לב כי במידה והמשתמש מבקש למחוק מידע אשר "וואנגוס" זקוקה לו לאספקת שירותיה, ייתכן ושירותיה ימנעו מהמשתמש. נוסף על כך, במידה והמשתמש מבקש למחוק את המידע אותו מסר, המידע יישמר במערכת על פי הדין בישראל לשם תיעוד וגב משפטי . המשתמש רשאי לבקש מ- "וואנגוס" למחוק את כל המידע אותו מסר לצמיתות. "וואנגוס" תראה לנכון לבדוק בקשה זו ולספק אישור פרטני לכל משתמש המבקש זאת.


 20. שינויים במדיניות הפרטיות

 21. "וואנגוס" רשאית לבצע שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת וכן להודיע על כך כ- 30 יום מרגע כניסת השינויים לתוקף. בכל מקרה בו השינוי הוא ע"פ הדין בישראל, כניסת שינויים אלו לתוקף יהיה בהתאם לדין בישראל. המשך שימוש בשירותיה של "וואנגוס" מעיד על הסכמה לשינויים אשר יבוצעו במסמך זה.
  במידה ואינכם מסכימים למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, אין להרשם לשירותיה של "וואנגוס". אי ידיעה אינה פוטרת את המשתמש מהסכמה על מדיניות פרטיות זו.אישור רכישה ו\או הזמנת התנסות משמעותה הסכמה מלאה מצד שני הצדדים (וואנגוס, הלקוח) כי יפעלו ע"פ כלל סעיפים הכתובים בהסכם זה.

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים

התחילו התנסות בחינם וללא צורך בפרטי אשראי

|      כל הזכויות שמורות לוואנגוס © 2010-2019