איך להגדיר מצב תחזוקה לאתר?

1. לחצו על "Wordpress" בתפריט הצדדי

2. לחצו על ״מצב תחזוקה״

איך אפשר לעזור?

Didn't find any solution?

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!