איך להעביר מינוי מלקוח ללקוח?

1. לחצו על "מינויים"

2. סמנו את המינוי הרצוי להעברה ולחצו "שינוי מנוי"

3. בחרו את הלקוח אליו תרצו להעביר את המנוי ולחצו "הבא"

4. לחצו "סיום" לתחילת ההעברה

איך אפשר לעזור?

Didn't find any solution?

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!