איך להעתיק את האתר לדומיין אחר?

1. לחצו על ״Wordpress" בתפריט הצדדי

2. לחצו על ״שכפול״

3. לחצו על התת דומיין "staging"

4. בחרו ב- "דומיין או תת-דומיין קיים" ,בחרו בדומיין אחר ואשרו

איך אפשר לעזור?

Didn't find any solution?

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!