איך ליצור גיבוי מקומי מלא לאתר?

1. לחצו על "מנהל הגיבויים"

2. לחצו על "גיבוי"

3. בחרו "מלא" ואשרו

איך אפשר לעזור?

Didn't find any solution?

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!