איך לעדכן פלאגינים מתוך ניהול האחסון?

1. לחצו על "Wordpress" בתפריט הצדדי

2. לחצו על ״תוספים״

3. בחרו את התוסף המבוקש תחת האתר המבוקש ולחצו ״עדכן״

איך אפשר לעזור?

Didn't find any solution?

Loaded with awesome features like Documentation, Knowledgebase, Forum & more!