Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

איך להגדיר את התיבה ב- Outlook?

א. התחברו לאיזור הלקוחות (https://my.vangus.co.il) > לחצו על "פעולות" > "פירוט חבילה" ליד החבילה הרצויה.

 

 

ב. תחת "שירותי דואר", העתיקו את שרת הדואר.

 

 

ג. פתחו את ה- Outlook > ולחצו על "קובץ".

 

 

ד. לחצו על "הוספת חשבון".

 

 

ה. הכניסו את כתובת המייל שיצרתם בשרת ולחצו "התחבר".

 

 

ו. בחרו ב- "IMAP".

 

 

ז. כעת החלק החשוב ביותר.

  • דואר נכנס שרת: הכניסו את הכתובת שהעתקתם בסעיף ב'.
  • דואר נכנס יציאה: הכניסו 143
  • דואר נכנס שיטת הצפנה: אוטומטי
  • דואר יוצא שרת: הכניסו את הכתובת שהעתקתם בסעיף ב'.
  • דואר יוצא יציאה: הכניסו 587
  • דואר יוצא שיטת הצפנה: אוטומטי

 

בסיום לחצו "הבא".

 

 

ח. הכניסו את הסיסמה שקבעתם לתיבת הדואר ולחצו "התחבר" (במידה ואינכם זוכרים את הסיסמה, תוכלו לאפס אותה באחסון תחת "דואר" > "חשבונות דואר אלקטרוני").

 

 

ט. סיימתם להוסיף את החשבון, לחצו על "בוצע".

 

 

י. לחצו שוב על "קובץ" > "הגדרות חשבון" > "הגדרות חשבון".

 

 

כ. דאבל קליק על החשבון שהוספתם.

 

 

ל. תחת "נתיב תיקיית בסיס" כתבו את המילה "inbox" ולחצו "הבא".