Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

איך ליצור קוד הנחה למופנים שלכם

קוד הנחה יאפשר לכם להעניק 10% הנחה על התשלום החודשי של הלקוח על חבילת האחסון. קוד ההנחה פעיל ל- 12 תשלומים בלבד לכל לקוח. וזה אומר שמחיר חבילת האחסון יעלה חזרה בחודש ה- 13. במידה ותבחרו להעניק הנחה ללקוחותיכם, גם העמלה שלכם תקטן ב- 10%. קוד ההנחה שמיש פעם אחת בלבד לכל לקוח ואך ורק ללקוחות חדשים הנרשמים לחברתנו. לקוחות בעלי חשבון קיים, לא יהיו זכאים להשתמש בו.

1. קוד ההנחה איננו מיועד לרישום לקוחות תחת תוכנית השותפים שלכם. במידה והלקוח לא נכנס דרך קישור השותפים אך כן הכניס את קוד ההנחה, לא תקבלו על כך עמלה.
2. את קוד ההנחה הלקוחות מכניסים בתהליך רכישת חבילת האחסון.

 

1. התחברו לאיזור הלקוחות

2. לחצו על חשבון שותפים

 

 

 

3. לחצו על יצירת קוד הנחה כדי שהמערכת תייצר לכם קוד ייחודי

 

 

 

4. לחצו על הפעלת קוד הנחה כדי שקוד ההנחה יופעל ויהיה ניתן להשתמש בו. כעת כל מי שתספקו לו את הקוד

במידה ותרצו שקוד ההנחה לא יעבוד יותר, תוכלו לבטל אותו על ידי לחיצה על ביטול קוד הנחה