Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

איך להפנות לקוחות ולקבל עמלות

הדרך היחידה להפנות לקוחות ולרשום אותם תחת תוכנית השותפים שלכם היא על ידי קישור השותפים הייחודי שלכם. קישור השותפים הוא הדרך היחידה שלנו לעקוב אחר המופנים שלכם ולהעניק לכם עמלות בהתאם. כל לקוח שנכנס לקישור השותפים שלכם מופנה אוטומטית לאתר שלנו. הדפדפן שלו מודבק בעוגיה אשר עוקבת אחר הרכישות שלו לתקופה של 90 יום. גם אם הלקוח יצא מהאתר, להבא כשייכנס לאתר ויבצע רכישה, הוא יירשם תחתיכם.

במידה והלקוח מנקה עוגיות בדפדפן שלו, לא נוכל לעקוב אחריו ולכן הוא לא יירשם תחת תוכנית השותפים שלכם.

 

1. התחברו לאיזור הלקוחות

2. לחצו על חשבון שותפים

 

 

 

3. העתיקו את קישור השותפים שלכם ושלחו ללקוחות שלכם על מנת שירכשו דרכו את שירותינו

במידה ואתם נרשמים עבור הלקוחות שלכם, אנא פתחו דפדפן אחר ועשו זאת דרכו. עצם העובדה שאתם נכנסים לקישור השותפים של עצמכם בדפדפן שאתם מחוברים בו לחשבונכם מבטל את כל הפואנטה של תוכנית השותפים ותגרום לבעיות בעמלות.
רצוי שתשלחו את הקישור ללקוח שלכם על מנת שיבצע רכישה באופן עצמאי. המנעו מלהירשם עבור הלקוחות שלכם.