Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

איך לשדרג את חבילת האחסון

1. התחברו לאיזור הלקוחות

2. תחת חבילת האחסון הרצויה, לחצו על שדרוג מנוי.

 

 

 

3. בחרו את החבילה אליה תרצו לשדרג ולחצו על בחירת מוצר

א. השדרוג הינו יחסי. המערכת לעולם לא תחייב אתכם מעבר לנדרש.
ב. לקוחות בעלי שרת וירטואלי או חבילות אחסון היסטוריות אשר המערכת לא מציעה להן שדרוג, יש לפתוח פנייה לצוות התמיכה על מנת לבצע שדרוג.
ג. במידה וכבר נוצרה לכם דרישת תשלום לחידוש החבילה, המערכת תציג לכם הודעה כי עליכם תחילה לשלם את דרישת התשלום הפתוחה ורק לאחר מכן לבצע את השדרוג. תוכלו לשלם עליה דרך איזור התשלומים